Kvarner EXPO 2012
Nagrada


Organizatori

Obrtnička komora PGŽ

Udruženje obrtnika Opatija

alpe-adria

Kamelija

PRODAJNA IZLOŽBA PROIZVOĐAČA SUVENIRA HRVATSKE
Kvarner Expo 14

OPATIJA - Slatina, 16. - 19. travnja 2014.PROGRAM MANIFESTACIJE

Srijeda, 20.04.2011. u 12,00 sati Službeno otvaranje
Četvrtak, 21.04.2012. u 11,00 sati Okrugli stol u hotelu Palace na temu:
“Povijesna vrijednost, dizajn i ambalaža - preduvijet za uspješan plasman suvenira”
Petak, 22.04.2012. od 14,00 sati

u 18,00 sati
Fotografiranje izložaka za katalog
Podjela priznanja, proglašenje pobjednika i druženje izlagača uz domjenak

OPĆI UVJETI IZLAGANJA

1. Opći uvjeti primjenjuju se za sve izlagače. Organizator je ALPE ADRIA EXPO, Opatija, A. Štangera 35.

2. Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje su popunile, te potpisom i pečatom prihvatile uvjete izlaganja.

3. Prijava je istovremeno i ugovor, te potpisom od strane izlagača, obvezuje obje strane na ispunjenje uvjeta izlaganja.

4. Nakon zaprimljene Prijave izlagača, organizator će ispostaviti račun za naručene usluge. Plaćanje se vrši po primitku računa.

5. Uplatom prema Prijavi izlagač osigurava izložbeni prostor.

6. Ukoliko izlagač ne izvrši uplatu najkasnije 10 dana prije početka priredbe, neće moći izlagati.

7. Tehnički dio pripreme izložbeno-prodajnog prostora (štanda) završit će se 19.04.2011. g. do 10,00 sati.

8. Izlagač može započeti sa radom na uređenju svog izložbenoprodajnog prostora (štanda) dana 19.04.2011 g. od 10,00 sati.

9. Izlagač je dužan najkasnije 20.04.2011. g. do 10,00 sati staviti u funkciju svoj izložbeno-prodajni prostor (opremiti štand svojim izložbenoprodajnim asortimanom). Službeno otvaranje sajma je u 12,00 sati.

10. Izlagač ostvaruje pravo na obeštećenje ako izložbeno-prodajni prostor (štand) koji je rezervirao, nije tehnički realiziran prema uvjetima iz prijave i u navedenom roku.

11. U slučaju naknadnih radova, nakon završetka priredbe organizator će izlagaču dostaviti konačni obračun na naplatu s rokom plaćanja od 15 dana.

12. Izlagaču nije dopušteno odstranjivanje izložbenih eksponata sa izložbenog prostora prije zatvaranja izložbe. Radno vrijeme izložbe je u srijedu od 12 do 20 sati, četvrtak i petak od 10 do 20 sati, subotu od 10,00 do 16,00 sati. Izlagači su obavezni biti na štandu do kraja radnog vremena.

13. Organizator izložbe osigurava zaštitarsku službu za svo vrijeme trajanja sajma. Organizator nije odgovoran za štetu, gubitke ili otuđenje izlagačeva vlasništva tijekom radnog vremena izložbe.

14. Za čišćenje prostora između štandova brine se organizator, a izložbenog prostora sam izlagač.

15. Ukoliko izlagač otkaže sudjelovanje na izložbi najkasnije 15 dana prije početka iste, biti će mu fakturirano 50% ugovorene vrijednosti na ime troškova pripreme. Za otkazivanje sudjelovanja 15 dana i manje, biti će fakturirana puna cijena naručenog izložbenog prostora.

16. Eventualne sporove izlagača i organizatora, stranke će riješiti dogovorno, a ukoliko u tome ne uspiju utvrđuju nadležnost Trgovačkog suda u Rijeci.


Potpisana prijava potvrđuje suglasnost izlagača s Općim uvjetima izlaganja.


Za sve detaljnije informacije i pomoć, možete se obratiti Udruženju obrtnika Opatija na telefon: 051/272-692 ili putem e-maila: uo-opatija@ri.t-com.hr. Vjerujemo da ćete nam se pridružiti u Opatiji u što većem broju i na taj način dati svoj doprinos stvaranju i prezentaciji autohtonih hrvatskih suvenira.
ruler


Kvarner EXPO | Udruženje obrtnika Opatija

Održavanje laudator d.o.o


Udruženje obrtnika Opatija
uo.opatija@hok.hr
051/272-692

Pokrovitelji